Ovplyvňovanie - Interaktívny tréning prepájajúci sociálno-komunikačné zručnosti so silou osobného imidžu.